STOCKHOLM SKATEPARK

STOCKHOLM SKATEPARK

STOCKHOLM SKATEPARK

FRYSHUSET STOCKHOLM SKATEPARK OCH P·U·S·H.

Fryshuset har haft skateboardverksamhet sedan 1989 och KFUM Fryshuset Fritid är en av Sveriges största föreningar sett till antalet aktiva utövare, i dagsläget c:a 3600. Stockholm Skatepark är Stockholms största inomhushall med streetyta, miniramp, pool och en av norra Europas bästa vertramper. Föreningen fokuserar på bredd men har under åren även fostrat ett antal SM-vinnare.

Fryshuset x P·U·S·H x Högdalen.

För att åka på P·U·S·H krävs det ett medlemskap i KFUM Fryshuset Fritid eller Högdalens Skateboardförening. Detta innebär att vi vet att alla som åker har en olycksfallsförsäkring och stöttar sin lokala förening för ett starkare och bättre skateboardstockholm. Högdalen och Fryshuset har redan idag ett antal samarbeten och att finnas på P.U.S.H. för sina medlemmar är en naturlig utveckling i föreningarnas gemensamma arbete.

En viktig del av Fryshusets skateboardverksamhet är ledarverksamheten som nu även finns på P·U·S·H. Fryshuset har ledare på plats under nybörjarskaten lördagar och söndagar samt på fredagar. Dessa finns tillgängliga för alla besökare som vill ha hjälp med sin åkning och det ingår i inträdet.

 


 

FRYSHUSET STOCKHOLM SKATEPARK.

Fryshuset has had skateboarding activities since 1989 and KFUM (YMCA) Fryshuset Fritid is one of Sweden’s largest associations in terms of the number of active practitioners, currently around 3600. Stockholm Skatepark is stockholm’s largest indoor hall with street space, mini ramp, pool and one of Northern Europe’s best tramps. The association focuses on breadth, but over the years has also fostered a number of SM winners.

Fryshuset x P.U.S.H x Högdalen.

To go to P·U·S·H requires a membership in KFUM Fryshuset Fritid or Högdalen Skateboardförening. It means that we know that everyone who has accident insurance and supports their local association for a stronger and better skateboard Stockholm. Högdalen and Fryshuset already have a number of collaborations and are present at P·U·S·H for its members is a natural development in the associations’ joint work.

The important part of Fryshuset’s skateboarding business is the leadership business which is now also at P·U·S·H. The Fryshuset has leaders in place during the beginner’s tax on Saturdays and Sundays and on Fridays. These are available to all visitors who want help with their ride and it is included in the entry.